Incepand cu luna septembrie 2023 modalitatea de lucru cu publicul pentru Persoane Juridice va fi Exclusiv on-line
 • .
 • .
 • .

Prorogare termen

Stimaţi contribuabili,

Vă informăm că, prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 29/2020 privind unele măsuri economice şi fiscal bugetare a fost prorogat termenul de 31 martie inclusiv, prevăzut la art. 462 alin. (1) referitor la impozitul pe clădiri, art. 467 alin. (1) referitor la impozitul pe teren şi la art. 472 alin. (1) referitor la impozitul pe mijloacele de transport din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal cu modificările şi completările ulterioare, până la data de 30 iunie inclusiv, precum şi termenul de 31 martie inclusiv prevăzut la art. 462 alin.(2), art. 467 alin. (2)  şi la art. 472 alin.(2) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal cu modificările şi completările ulterioare, referitoare la plata cu anticipaţie a impozitelor mai sus menţionate.

Astfel, persoanele fizice şi juridice pot achita, fără majorări de întârziere, sumele datorate bugetului local pentru primul termen de plată, până la data de 30 iunie 2020.

De asemenea, persoanle fizice şi juridice beneficiază de bonificaţia de 10% acordată pentru plata integrală a sumelor reprezentând taxe şi impozite locale, până la data de 30 iunie 2020.

Dorim să vă reamintim că puteţi achita taxele şi impozitele locale prin următoarele modalitati :

 1. Plata în numerar–se poate efectua la agenţiile CEC de pe raza sectorului 3 şi oficiile poştale din Bucureşti.
 2. Plata prin virament bancar
  Pentru plata prin virament bancar, se vor completa următoarele date :

  Beneficiar : Sectorul 3 al Municipiului Bucureşti
  C.U.I. beneficiar : 4420465
  Banca beneficiar : Trezoreria sector 3 – BNSMB
  Conturile IBAN (informaţiile referitoare la conturile IBAN le regăsiţi pe site-ul nostru www.ditl3.ro)

  La rubrica explicatii : rolul contribuabilului
 3. Plata prin Ghişeul.ro (Sistemul Naţional Electronic de Plată Online cu Cardul Bancar)