Incepand cu luna septembrie 2023 modalitatea de lucru cu publicul pentru Persoane Juridice va fi Exclusiv on-line
  • .
  • .
  • .

Intrebari frecvente persoane fizice

Cum pot plati pe Ghiseul.ro?

Persoanele fizice pot achita toate obligatile fiscale locale datorate si prin site-ul www.ghiseul.ro operat de catre Centrul National pentru Managementul Societatii Informationale, dupa obtinerea credentialului (nume utilizator si parola). Emiterea credentialului se efectueaza pe loc, dupa completarea unei cereri de alocare (descarca formularul aici), insotita de copia cartii de identitate a solicitantului, respectiv dupa crearea rolului unic nominal* (in cazul in care acesta nu exista, ci este un rol comun cu alte persoane). Credentialul pentru plata prin cardul bancar pe site-ul www.ghiseul.ro, se inmaneaza personal la oricare din sediile noastre

Cat de sigura este plata online prin Ghiseul.ro?

Ghiseul.ro este Sistemul National Electronic de Plata Online cu Cardul Bancar. Acesta va permite plata online prin site-ul www.ghiseul.ro, operat de catre Centrul National pentru Managementul Societatii Informationale, a obligatiilor fiscale locale existente. Acest site este securizat la inalte standarde privind tranzactionarea pe baza de carduri bancare.

Care este comisionul pentru platile prin Ghiseul.ro aferent Sectorului 3?

Pentru platile efectuate online prin Ghiseul.ro catre bugetul local, contribuabilii sectorului 3 nu platesc nici un comision.

De ce nu se scad automat amenzile atata timp cat sunt achitate la C.E.C. in termenul de 48 de ore?

Conform mentiunilor din procesul verbal de contraventie, contribuabilul trebuie sa predea agentului constatator o copie a chitantei de plata, pentru a nu mai fi transmise spre executare Directiei Impozite si Taxe Locale Sector 3.

Pe extrasele primite de la C.E.C. nu apare numarul procesului verbal ci doar se vizualizeaza o plata facuta de persoana respectiva.

Problema poate fi rezolvata prin transmiterea chitantei de catre contribuabil pe adresa de mail a inspectorului de urmarire (motor de cautare) care o va scadea din baza de date, confirmand aceasta operatiune prin raspuns electronic catre contribuabil.

In cazul in care am cumparat un mijloc de transport si l-am vandut in aceeasi zi, de ce am obligatia sa-l declar si sa-l scot din evidentele fiscale?

In conformitate cu prevederile Legii nr. 571/2003 – Codul Fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare – art.264, alin.4 “orice persoana care dobândeste/înstraineaza un mijloc de transport sau îsi schimba domiciliul/sediul/punctul de lucru are obligatia de a depune o declaratie fiscala cu privire la mijlocul de transport, la compartimentul de specialitate al autoritatii administratiei publice locale pe a carei raza teritoriala îsi are domiciliul/sediul/punctul de lucru, în termen de 30 de zile inclusiv de la modificarea survenita”.

Deasemenea, art. 1191 din H.G. nr. 44 / 2004 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Codului Fiscal al Romaniei cu modificarile si completarile ulterioare prevede urmatoarele: “orice persoana fizica sau persoana juridica ce a dobândit/înstrainat dreptul de proprietate asupra unui mijloc de transport are obligatia sa depuna declaratia fiscala la compartimentul de specialitate al autoritatilor administratiei publice locale în a carui raza de competenta îsi are domiciliul fiscal, indiferent de durata detinerii mijlocului de transport respectiv, chiar si în cazul în care, în aceeasi zi, imediat dupa dobândire, are loc înstrainarea acestui obiect impozabil.”

Ce fel de impozite si taxe se pot plati prin “Ghiseul.ro”?

Se pot achita datoriile catre bugetul local al Sectorului 3 :

- Impozit/taxa cladiri - Impozit/taxa teren - Impozit teren folosinta - Impozitul pe terenul din extravilan - Impozit mijloace de transport - Taxa de ocupare domeniul public - Amenzi de circulatie - Amenzi politia comunitara - Amenzi corp control - Amenda gospodaria locala - Amenzi mediu - Amenzi contraventionale - Amenda de nedeclarare in termen - Amenzi disciplina in constructii sector 3 - Amenzi parcare sector 3 - Amenzi politia frontiera - Despagubiri, Imputatii - Taxa de parcare - Taxa judiciara timbru - Taxa timbru extrajudiciar

Daca sunt incadrat in gradul II de invaliditate beneficiez de scutire de la plata impozitului pe cladire?

NU, deoarece in conformitate cu prevederile Legii nr. 571/2003 – Codul Fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare – art.284, alin.4:“impozitul pe cladiri, impozitul pe teren si taxa pentru eliberarea unei autorizatii pentru desfasurarea unei activitati economice nu se datoreaza de catre persoanele cu handicap grav sau accentuat si de persoanele încadrate în gradul I de invaliditate.”

Daca o persoana fizica achizitioneaza un bun mobil sau imobil cat timp are la dispozitie sa-l declare?

In conformitate cu prevederile Legii nr. 571/2003 – Codul Fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare art. 254 alin.5 : “Orice persoana care dobândeste sau construieste o cladire are obligatia de a depune o declaratie de impunere la compartimentul de specialitate al autoritatii administratiei publice locale în termen de 30 de zile de la data dobândirii sau construirii.

Deasemenea, in conformitate cu prevederile art.264 alin 4 : “Orice persoana care dobândeste/transfera un mijloc de transport sau îsi schimba domiciliul/sediul/punctul de lucru are obligatia de a depune o declaratie cu privire la mijlocul de transport la compartimentul de specialitate al autoritatii administratiei publice locale pe a carei raza teritoriala îsi are domiciliul/sediul/punctul de lucru în termen de 30 de zile inclusiv, de la modificarea survenita.”