dgitl3

Nr.606365 / 15.1.2023

PROCES VERBAL

privind indeplinirea procedurii de comunicare prin publicitate

Intrucat actul administrativ fiscal nu a putut fi comunicat prin una dintre modalitatile de comunicare prevazute la art. 47 alin.(2) din Legea nr.207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare, subsemnatul Neagu Romel, avand functia de sef serviciu, a procedat, in conformitate cu dispozitiile art. 47 alin (4) si (5) din Legea nr.207/2015, cu modificarile si completarile ulterioare, la comunicarea actului administrativ fiscal prin publicitate.
In acest sens s-a afisat pe 16.11.2022, concomitent la sediul din Strada Sfanta Vineri Nr.32 si pe pagina de internet www.ditl3.ro anuntul nr.606365.
Sef serviciu,
Neagu Romel
 
Anuntul a fost retras in data de 15.1.2023.